Όταν το 1944 η Αμερική «γύριζε»  το «The negro soldier» είχε ανάγκη στρατιώτες για τον πόλεμο. Έπρεπε να περάσουν 70 και πλέον χρόνια για να ψάξει την ψυχή της και να συνειδητοποιήσει ότι τα βήματά της μέσα στο χρόνο χαράχτηκαν από λευκούς και μαύρους μαζί… Έπρεπε να περάσουν 70 και πλέον χρόνια για να φτάσει