Ταινίες,  διεθνείς παραγωγές, που πρόβαλλαν τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μια ιδιόμορφη τουριστική καμπάνια η οποία βοήθησε να γίνει η Ελλάδα «μόδα».