Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών σε Πρόγραμμα για την Προφορική Ιστορία. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κρήτης,  στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Φωνές» – η προφορική ιστορία στο προσκήνιο», που θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2021 (Ιανουάριος – Οκτώβριος), προσκαλεί εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν στην