Πρωτόκολλο Συνεργασίας Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μια ακόμα θεσμική συνεργασία που θα συμβάλει στην στέρεη και πολύπλευρη ανάπτυξη ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων το οποίο προχώρησε στην σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η συνεργασία ήρθε να προστεθεί σε αυτές που έχουν προηγηθεί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.