Νέα - Δελτία Τύπου

Home » CFF edu » Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Ιστορίες για ν’ ακουστούν!»

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Ιστορίες για ν’ ακουστούν!»

13 Νοεμβρίου, 2023
CFF edu , Chania Film Festival , Cinema Summer Camp , Cineγραφήματα , CineΜαθήματα , Δελτία Τύπου , Νέα
0

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα:

«Ιστορίες για ν’ ακουστούν!» 

[έγκριση Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αρ. Πρ: Φ.3/122504/ΓΔ4/30-10-2023]


Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων (τάξεις Γ΄ έως Στ΄), Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών (σχολικές τάξεις ή μαθητικές ομάδες με υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ή μεμονωμένοι/ες μαθητές/-τριες).

Δείτε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή στη διεύθυνση: https://chaniafilmfestival.com/pmdia/ 


Βασική ιδέα του Διαγωνισμού

Η τάση να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από ιστορίες είναι εμφανώς διαδεδομένη σε διαφορετικούς πολιτισμούς και ιστορικές περιόδους, χαρακτηρίζοντας όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης αντίληψης, επικοινωνίας και δημιουργίας.

Καθημερινά εξελίσσονται τόσες ανθρώπινες ιστορίες… οι δικές μας, των φίλων μας, των συγγενών μας, ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε. Ιστορίες όμως ακούμε και για το παρελθόν, για όσα πέρασαν και χωρούν στις μνήμες μας.

Η καταγραφή, ανάδειξη και δημοσιοποίηση ιστοριών δίνει φωνή στον καθένα και στην καθεμιά να σώσει τις ιστορίες του/της, να τις κάνει «κοινό κτήμα», να δώσει πρόσθετη αξία σ’ αυτές συνεισφέροντας στην ατομική και συλλογική μνήμη. Γιατί οι ιστορίες όλων συμβάλλουν στην κοινή μας ιστορία!

Η καταγραφή ιστοριών μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση ποικιλίας οπτικοακουστικών μέσων δίνοντας την δυνατότητα καλλιέργειας δεξιοτήτων παραγωγής ηχητικών, οπτικών και οπτικοακουστικών δημιουργιών.


Σκοπός του Διαγωνισμού

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να υλοποιήσουν ψηφιακές, ηχητικές ή/και οπτικοακουστικές καταγραφές ιστοριών σε προτεινόμενες θεματολογίες, που αναφέρονται στην κοινότητα που ζουν και δρουν, ως σημαντικών στοιχείων κατανόησης των συλλογικοτήτων τους, των πολλαπλών ταυτοτήτων τους, του παρελθόντος αλλά και του παρόντος που τους ενώνει.


Στόχοι του Διαγωνισμού

Οι μαθητές και οι μαθήτριες

α. να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την παραγωγή μιας ηχητικής ή/και οπτικοακουστικής δημιουργίας (χρήση εργαλείων, γνωριμία και εξοικείωση με κώδικες προφορικής αφήγησης και ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης, οπτικοακουστικός εγγραμματισμός),

β. να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργίας και καταγραφής ιστοριών με δημιουργικά χαρακτηριστικά, με αφορμή μια θεματολογία (καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης και εφαρμογή τους),

γ. να αξιοποιήσουν την ψηφιακή καταγραφή ιστοριών για την έκφραση και κατανόηση συναισθημάτων (emotional education),

δ. να αξιοποιήσουν το οικείο απόθεμα γνώσεων και εμπειριών τους,

ε. να αισθανθούν μέλη μια κοινότητας αφηγητών/ερευνητών/δημιουργών προφορικών ιστοριών,

στ. να ασχοληθούν και να αναδείξουν όψεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους.


Βήματα υλοποίησης-Χρονοδιάγραμμα

Νοέμβριος 2023 Δηλώσεις συμμετοχής.

Νοέμβριος 2023-Ιανουάριος 2024

Επιλογή θέματος, έρευνα, επιλογή αφηγητή/αφηγητών, υλοποίηση δραστηριοτήτων εξοικείωσης με οπτικοακουστικά μέσα, σχεδιασμός έργου.

Ιανουάριος – Μάρτιος 2024 Λήψη συνεντεύξεων από τους μαθητές/-τριες, επιμέλεια και ολοκλήρωση ηχητικής ή/και οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Μάρτιος-Απρίλιος 2024 Ανάρτηση αρχείων (ολοκληρωμένου έργου) σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Απρίλιος-Μάιος 2024 Αξιολόγηση των παραδοτέων – Ανακοίνωση των βραβείων.


Δηλώσεις Συμμετοχής: https://forms.gle/npk1bE8cPgYQPcWFA


Θέματα του Διαγωνισμού

 • Ιστορίες για το σχολείο (ιστορίες για το σχολικό κτήριο, τη σχολική τάξη, τη σχολική αυλή, τους συμμαθητές/-τριες, τα μαθήματα, τα σχολικά βιβλία, τα σχολικά αντικείμενα, τις σχολικές εκδρομές… κάθε ιστορία της σχολικής ζωής…)
 • Ιστορίες για δώρα (ιστορίες για δώρα που λάβαμε, που δώσαμε, που θα θέλαμε να δώσουμε, που θα θέλαμε να λάβουμε, που δεν προλάβαμε να δώσουμε…)
 • Ιστορίες για παρέες (ιστορίες για παρέες που θα θυμόμαστε για πάντα, ιστορίες για δράσεις μιας παρέας στη γειτονιά, στο σχολείο, στην κοινότητα, ιστορίες για παρέες που χάθηκαν στον χρόνο…)
 • Ιστορίες από τη ζωή (ιστορίες που έχουν αποτυπωθεί στον αφηγητή/στην αφηγήτρια από την ζωή του/της… καθημερινότητα, εργασία, μετανάστευση, μετακινήσεις, ψυχαγωγία, ελεύθερος χρόνος, εθελοντισμός…)
 • Ιστορίες διατροφής (ιστορίες που σχετίζονται με παραδοσιακά προϊόντα -λάδι, κρασί, βότανα-, διατροφικές συνήθειες, ήθη/έθιμα διατροφής…)

   * Στο ρόλο του αφηγητή/-τριας ιστοριών μπορεί να είναι μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και συγγενείς των μαθητών/-τριών και μέλη της ευρύτερης κοινότητας.


Παραδοτέα

Παραδοτέα αποτελούν τα ηχητικά ή/και οπτικοακουστικά δημιουργήματα των μαθητών/τριών. Αναρτώνται στην πλατφόρμα του διοργανωτή τα ολοκληρωμένα έργα, σε αρχεία mp3, mp4 κι ένα συνοδευτικό αρχείο σχετικά με την ταυτότητα του έργου (σε αρχείο word -.doc ή .docx), σύμφωνα με το πρότυπο του Διαγωνισμού.

Τα κριτήρια/δείκτες αξιολόγησης των παραδοτέων ηχητικών και οπτικοακουστικών καταγραφών του Μαθητικού Διαγωνισμού είναι:

 • περιεχόμενο:αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας ξεκάθαρων μηνυμάτων και γνώση του θέματος (ισορροπία, ολοκλήρωση, σαφήνεια),
 • επικοινωνιακές δεξιότητες:πρωτοτυπία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες επικοινωνιακές τεχνικές,
 • τεχνικές δεξιότητες: βαθμός αξιοποίησης των δυνατοτήτων του μέσου καταγραφής της ιστορίας,
 • ψυχαγωγική αξία:εκπαιδευτική αξιοποίηση και ευκολία στην ακρόαση / θέαση.

Βραβεία

Απονέμονται τα παρακάτω βραβεία: (για κάθε τύπο σχολείου ξεχωριστά -Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

 • 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο ηχογραφημένης ιστορίας
 • 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο βιντεοσκοπημένης ιστορίας

Τα βραβεία θα είναι αναμνηστικά διπλώματα και βιβλία από τις εκδόσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Για τη σχολική τάξη, μαθητική ομάδα ή μαθητή/μαθήτρια -Δημοτικού και Γυμνασίου-  που θα αποσπάσει το 1ο Βραβείο σε κάθε κατηγορία θα δοθεί μία (1) τριήμερη φιλοξενία (στην περίπτωση σχολικής τάξης ή μαθητικής ομάδας με διενέργεια δημόσιας κλήρωσης), στο 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων [για 2 άτομα, μαθητής ή μαθήτρια και συνοδός].

Για τη σχολική τάξη, μαθητική ομάδα ή μαθητή/μαθήτρια Λυκείου, που θα αποσπάσει το 1ο Βραβείο σε κάθε κατηγορία θα δοθεί μία (1) πλήρης ΔΩΡΕΑΝ υποτροφία (στην περίπτωση σχολικής τάξης ή μαθητικής ομάδας με διενέργεια δημόσιας κλήρωσης) στο 3ο Θερινό Σχολείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τον Ιούλιο του 2024 [https://summercamp.chaniafilmfestival.com/].


Δείτε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή στη διεύθυνση: https://chaniafilmfestival.com/pmdia/


Επικοινωνία : [email protected]

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Ιστορίες για ν’ ακουστούν!»

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Ιστορίες για ν’ ακουστούν!»

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Δείτε επίσης:

TOP